Όροι χρήσης

Γενικοί όροι

Το bricklane.gr έχει τη διακριτική ευχέρεια να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ισχύοντα συναλλακτικά ήθη. Το bricklane.gr υποχρεούται να προβαίνει σε έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει για παραγγελίες που έχετε ήδη κάνει.


Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

To bricklane.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.


Ασφάλεια

Το bricklane.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του, για τον λόγο αυτόν, έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες αποθηκεύουν ή στέλνουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας στοbricklane.gr είναι ασφαλής και χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL.

To bricklane.gr δεν αποθηκεύει με κανένα τρόπο αριθμούς πιστωτικών καρτών. Όλες οι οικονομικές συναλλαγές γίνονται απευθείας με το σύστημα ePOS Paycenter της Τράπεζα Πειραιώς. Κατά τη διάρκεια της πληρωμής ο χρήστης μεταφέρεται σε ασφαλή κρυπτογραφημένη σελίδα με πρωτόκολλο SSL η οποία ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία και ενημερώνει το bricklane.gr για την επιτυχία ή την αποτυχία της συναλλαγής.


Περιορισμός ευθύνης

Το bricklane.gr δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το bricklane.gr εμπεριέχει εξωτερικούς συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για την διευκόλυνση σας και για να σας παρέχουν επιπλέον πληροφόρηση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες παρέχουμε τέτοιους συνδέσμους.


Ευθύνη χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο χρήστης συμφωνεί ότι: Δεν θα εμποδίσει κανέναν άλλο χρήστη από το να χρησιμοποιήσει το διαδικτυακό τύπο προκαλώντας ζημιές στο περιεχόμενό του ή στον τρόπο λειτουργίας του. Δεν θα προκαλέσει βλάβη στην ιστοσελίδα με επιβλαβές λογισμικό (π.χ. που περιέχει ιούς) και δεν θα κάνει χρήση αρχείων ή προγραμμάτων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών. Δεν θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε σύστημα εξόρυξης δεδομένων με σκοπό να αναπαράγει τον τρόπο πλοήγησης, παρουσίασης και δομής της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, επαγγελματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.


Τρόποι πληρωμής

1. Πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική κάρτα

Οι συναλλαγές με κάρτα πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος ePOS Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς (γίνονται δεκτές κάρτες Visa, Mastercard & Maestro). Η διαδικασία πληρωμής διενεργείται με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών που εγγυάται η Τράπεζα Πειραιώς και υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας των στοιχείων των συναλλασσομένων. Για τον σκοπό αυτό σας ενημερώνουμε ότι κατα την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα μεταφερθείτε σε ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς, όπου θα εισάγετε τα στοιχεία σας. Η επιχείρηση μας ενημερώνεται από την τράπεζα για το εάν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή και δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο της κάρτας σας.

2. Πληρωμή κατά την παράδοση (αντικαταβολή)

Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε με μετρητά στον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας. Η υπηρεσία αυτή έχει επιλέον κόστος 2 στην αξία της παραγγελίας.
Η υπηρεσία της αντικαταβολής δεν ισχύει για όσες παραγγελίες αποστέλλονται μέσω ΕΛΤΑ, δηλαδή για αποστολές προς δυσπρόσιτες περιοχές.

3. Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να να εξοφλήσετε την παραγγελία με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς. Στη συνέχεια παρακαλούμε στείλτε μας το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω email στο info@bricklane.gr. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και την ταχύτερη αποστολή της παραγγελίας, παρακαλούμε στο καταθετήριο να αναγράφεται ο κωδικός παραγγελίας και το ονοματεπώνυμο που δόθηκε κατά την δημιουργία της. Για να ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής θα πρέπει να εμφανιστεί στον λογαριασμό μας το ποσό που κατατέθηκε και να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων. Η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί τον ολοκλήρωση της εκκαθάρισης από την κάθε τράπεζα και για το λόγο αυτό ενδέχεται να καθυστερήσει η διαδικασία αποστολής των προϊόντων.

4. Πληρωμή στο κατάστημα

Σε περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε την παραγγελία από το κατάστημα μας, μπορείτε να εξοφλήσετε κατά την παραλαβή της με χρήση μετρητών ή κάρτας.


Τρόποι αποστολής

1. Αποστολή στο χώρο σας (Speedex)

Το κατάστημα μας συνεργάζεται με τη Speedex για τις αποστολές των παραγγελιών και ο χρόνος παράδοσης ανέρχεται σε 1-2 εργάσιμες ημέρες (όταν ο τόπος προορισμού βρίσκεται εντός αστικού κέντρου).

Για αγορές μικρότερες των 95€ το κόστος αποστολής ανέρχεται στα 3.
Για αγορές από95 σας χαρίζουμε το κόστος των μεταφορικών.

Οι περιοχές εκτός των ορίων των πόλεων του δικτύου της Speedex (απομακρυσμένες/δυσπρόσιτες περιοχές) εξυπηρετούνται μέσω ΕΛΤΑ κατόπιν συνεννόησης.

2. Παραλαβή από το κατάστημα

Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας μπορείτε να επιλέξετε παραλαβή από το κατάστημα Λάρισας και θα σας ενημερώσουμε εμείς για το πότε θα είναι έτοιμη για παραλαβή.


Επιστροφή / αλλαγή προϊόντων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε προϊόντα που έχετε προμηθευτεί από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, έχετε την δυνατότητα να το κάνετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με την οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί/παραβιαστεί η συσκευασία τους ή να έχουν υποστεί κάποια φθορά και πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από το το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων λόγω λάθασμένης παραγγελίας από την μεριά σας ή αλλαγής δώρου, τότε επιβαρύνεστε εσείς με τα μεταφορικά έξοδα για την επιστροφή των προϊόντων στο κατάστημα μας.

Επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση πραγματοποιείται μόνο μετά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων και αφού πρώτα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος της κατάστασης τους.

H διεύθυνση στην οποία στέλνετε τα προϊόντα προς επιστοφή ή αλλαγή είναι η παρακάτω:
Κατάστημα Brick Lane, 28ης Οκτωβρίου 12, 41223, Λάρισα


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ολα τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των νόμιμων ιδιοκτητών τους. Η εταιρεία μας δεν είναι εξουσιοδοτημένη ή άλλως συνδεδεμένη με τον όμιλο εταιρειών LEGO®.


Πoλιτική απoρρήτoυ / προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών/χρηστών του bricklane.gr ως επίσης και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που αυτά καταχωρούν κατά την χρήση της ιστοσελίδας, προστατεύονται βάση την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τους νόμους 2742/1997 και 3471/2006.
 Η χρήση από τους επισκέπτες ή από τα μέλη της ιστοσελίδας bricklane.gr δηλώνει την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται με τους όρους χρήσης και ειδικεύεται με το παρόν. Ρητά δηλώνεται ότι εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, τότε θα πρέπει να σταματήσει την χρήση της ιστοσελίδας, αφού, όπως προαναφέρθηκε η χρήση της από έναν επισκέπτη/μέλος δηλώνει αμετάκλητα και αυτόματα την αποδοχή του ως προς τους σχετικούς όρους.

H διαχείριση και προστασία κάθε προσωπικής πληροφορίας που συλλέγεται κατά την λειτουργία της ιστοσελίδας, προστατεύεται απόλυτα και δεν μεταβιβάζεται σε κανέναν τρίτο για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Κάθε τέτοιο προσωπικό δεδομένο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ομαλή λειτουργία του bricklane.gr και με μοναδικό σκοπό την κατά το αρτιότερο τρόπο παροχής των υπηρεσιών του προς εξυπηρέτηση των χρηστών του.

Αυτονόητο είναι ότι τα αναγκαία δεδομένα, και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο, ανακοινώνονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης και της εκκαθάρισης των μεταξύ του bricklane.gr και των χρηστών του των ηλεκτρονικών πληρωμών που αυτοί πραγματοποιούν στους αξιόπιστους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ενώ επίσης δεδομένα ανακοινώνονται και σε τρίτους (πχ. μεταφορική εταιρεία) στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την παραγγελία του χρήστη.

Ασφαλώς, το bricklane.gr, εφόσον αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή του ζητηθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή με την νόμιμη διαδικασία, είναι υποχρεωμένο να ανταποκριθεί και να μεταβιβάσει προς τις αρχές αυτές κάθε δεδομένο που τυχόν του ζητηθεί. Επιπλέον το bricklane.gr έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά του ή δικαιώματα άλλων χρηστών από τυχόν μη νόμιμες ενέργειες.

Κάθε μέλος/χρήστης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ελέγχει τις πληροφορίες που κατέχουμε για’ αυτό ή να ζητά περισσότερες εξηγήσεις για τον τρόπο τήρησης του προσωπικού του αρχείου. Παράλληλα μετά από σχετική επικοινωνία μαζί μας θα μπορεί να διορθώνει ή και να μεταβάλλει τα δεδομένα του ή ακόμη και να ζητήσει την οριστική διαγραφή τους. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τα σχετικά δικαιώματα του χρήστη καθορίζεται από τα ανωτέρω νομοθετήματα και κυρίως από τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται από το bricklane.gr μόνο για την περίοδο που το μέλος/χρήστης παραμένει ενεργός εγγεγραμμένος χρήστης του site και διαγράφονται αμέσως μόλις ο χρήστης επιλέξει και διαγραφεί από αυτό.

Υποχρέωση διαφύλαξης του απορρήτου των δεδομένων του έχει και ο ίδιος ο χρήστης του bricklane.gr ο οποίος οφείλει το μεν να προστατεύει αυτά και να μην προβαίνει στην γνωστοποίηση τους σε τρίτους (έστω και από αμέλεια) το δε να μην παραχωρεί σε καμία περίπτωση ούτε να επιτρέπει την χρήση των στοιχείων του από τρίτους.

Το bricklane.gr διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται μερικά ή ολικά τα δεδομένα που έχει συλλέξει από τους χρήστες/μέλη του μόνο για καθαρά στατιστικούς λόγους και με κριτήριο την επίτευξη καλύτερων προσφερόμενων υπηρεσιών. Ακόμη έχει το δικαίωμα να τροποποιεί την πολιτική αυτή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη πολιτική αναρτηθεί στον ιστότοπο του.


Cookies

Όπως τα περισσότερα site στο διαδίκτυο έτσι και το bricklane.gr χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που το επισκέπτεστε. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως, κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα αγαπημένων σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α. Πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματος μας.